;;ik heb de laatste oefening van de taak geprobeerd op te lossen.
;;de oefening kunt u hier terugvinden (laatste oefening):
;http://soft.vub.ac.be/scpi/processen__recursie_versus_iteratie.html

;;wanneer ik mijn code uitvoer, staat er na elke rij "#<void>" en ik weet niet zo goed hoe dat komt. wilt u me hiermee helpen?

(define (pascal-driehoek x)
(define (toon-pascal-driehoek-rij a)
(define (hulp y)
(if (<= y a)
(begin (display (binom a y)) (display "\t") (hulp (+ y 1)))))
(hulp 0))
(define (hulp c)
(if (<= c x)
(begin (display (toon-pascal-driehoek-rij c)) (newline) (hulp (+ c 1)))))
(hulp 0))

(pascal-driehoek 4)
1	#<void>
1	1	#<void>
1	2	1	#<void>
1	3	3	1	#<void>
1	4	6	4	1	#<void>