(define (hoeveel-worden-met-e? l)
  (define aantal-woorden 0)
  (plist:for-each l (lambda (woord) (if (quicksearch:match woord "e") (set! aantal-woorden (+ aantal-woorden 1)))))
  aantal-woorden)