;;Ik heb de laatste oefening van de taak geprobeerd op te lossen.
;;De oefening kunt u hier terugvinden (laatste oefening):
;http://soft.vub.ac.be/SCPI/Processen__Recursie_versus_Iteratie.html

;;Wanneer ik mijn code uitvoer, staat er na elke rij "#<void>" en ik weet niet zo goed hoe dat komt. Wilt u me hiermee helpen?

(define (pascal-driehoek x)
 (define (toon-pascal-driehoek-rij a)
 (define (hulp y)
  (if (<= y a)
    (begin (display (binom a y)) (display "\t") (hulp (+ y 1)))))
 (hulp 0))
 (define (hulp c)
  (if (<= c x)
    (begin (display (toon-pascal-driehoek-rij c)) (newline) (hulp (+ c 1)))))
 (hulp 0))
    
    
    
(pascal-driehoek 4)
1	#<void>
1	1	#<void>
1	2	1	#<void>
1	3	3	1	#<void>
1	4	6	4	1	#<void>