(define (f x)
 (if (= x 0)
     #f
     (begin (define (g x) (+ x 1)) (g x)))) 

;waarom mag er eigenlijk geen define staan in een if met begin?