;Mijn vraag gaat over oefening 5.13 Combine over list: http://soft.vub.ac.be/SCPI/Lijsten.html

;Gebruik nu map en/of combine-over-list om:
;te testen of een lijst uitsluitend oneven getallen omvat.

;Ik heb het volgende: 
(combine-over-list and #t (map odd? '(1 2 3)))

;Maar deze code werkt niet, ik krijg een "or: bad syntax in: or" error? Willen jullie me helpen alstublieft?