(define (term a)
 a)
(define (plus-one a)
 (+ a 1))
(define (acc combiner null-value term a next b)
 (define (acc-iter counter result)
  (if (> counter b)
    null-value
     (combiner ; Je functie noemt acc-iter, probeer dus staartrecursie te gebruiken: (acc-iter <nieuwe counter> <nieuw resultaat)
     counter  ; Je past je counter niet aan, wat voor een oneindige lus kan zorgen, probeer hier next te gebruiken
     (acc-iter (+ counter 1) result)))) ; hier staat de iteratieve oproep die je eigenlijk nodig hebt. Pas deze aan om de huigige _term_ met result te _combineren_
 (acc-iter 1 1)) ; counter begint hier met 1, maar zou met a moeten beginnen