(define (maak-alienvloot)
 (define schepen '())
 (define (voeg-schepen-toe! aantal kleur)
  ...
  (if (= aantal 0)
    'klaar
    (begin (set! schepen (cons (maak-alienschip kleur positie) schepen))
        (voeg-schepen-toe (- aantal 1) kleur))))
 ...)