(define (f x)
(if (= x 0)
#f
(begin (define (g x) (+ x 1)) (g x))))

;waarom mag er eigenlijk geen define staan in een if met begin?