(define (maak-alienvloot)
(define schepen '())
(define (voeg-schepen-toe aantal kleur)
...
(if (> aantal 0)
(begin (set! schepen (cons (maak-schip kleur) schepen))
(voeg-schepen-toe (- aantal 1) kleur))))
...)