;mijn vraag gaat over oefening 5.13 combine over list: http://soft.vub.ac.be/scpi/lijsten.html

;gebruik nu map en/of combine-over-list om:
;te testen of een lijst uitsluitend oneven getallen omvat.

;ik heb het volgende:
(combine-over-list and #t (map odd? '(1 2 3)))

;maar deze code werkt niet, ik krijg een "or: bad syntax in: or" error? willen jullie me helpen alstublieft?