(define (help x)
 (cond ((> x 0) x)
    ((< x 0) (* x x))
    (display "x") (display "y")))
    
    
    
;Ik begrijp niet zo goed hoe het komt dat deze procedure (zonder een else-tak) een resultaat oplevert als ik (help 0) oproep. 
;Is het altijd zo dat als je aan een procedure geen "else"-tak meegeeft, dat die dan simpelweg de eerste expressie evalueert in de tak zonder "else" en die vervolgens teruggeeft als resultaat? 
;(als we ervan uitgaan dat de vorige predicaten, in dit geval (> x 0) en (< x 0) een #f hebben opgeleverd)