(define (foo)
 (define (bar) (display "ik werk"))
 (bar)
 0)

(foo)

(define (bar)
 (bar)
 (define (bar) (display "ik werk"))
 0)

(define 5)
; wat ik heb gedaan:
(define (weird x)
 (cond ((= x 1) 1)
    ((even? x) (/ x 2))
    (else (+ 1 (* 3 x)))))

; verbetering: RECURSIEF MAKEN
(define (weird_verbetering x)
 (cond ((= x 1) 1)
    ((even? x) (weird_verbetering (/ x 2)))
    (else (weird_verbetering (+ 1 (* 3 x))))))
; maar dan krijg ik steeds 1