(define (fringe tree)
 (cond ((null? tree) '())
    ((atom? tree) (list tree))
    (else (append (fringe (car tree))
           (fringe (cdr tree))))))
;; 7.11.3
(define (collegas p organigram)
(define (collegas organigram alle-collegas)
  (if (eq? (baas organigram) p)
    (fringe (append alle-collegas (sub-organ organigram)))
    (collegas-in (sub-organ organigram) (cons (baas organigram) alle-collegas))))
 (define (collegas-in organigram alle-collegas)
  (if (null? organigram)
    #f
    (or (collegas (car organigram) alle-collegas)
      (collegas-in (cdr organigram) alle-collegas))))
 (collegas organigram '()))

;; mogen wij deze oefening met behulp van fringe op deze manier oplossen?