(define (verdeel-democratisch familieboom budget)
 (define (aantal-personen familieboom)
  (cond ((null? familieboom) 0)
     ((atom? familieboom) 1)
     (else (+ (aantal-personen (familiehoofd familieboom)) (aantal-personen (kinderen familieboom))))))
 (/ budget (aantal-personen (kinderen familieboom))))